Podmínky 

Uživatel serveru noty-shop.cz, dále jen server, souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat veškerá pravidla, která jsou v nich uvedena. 

Uživatel není oprávněn využívat služeb serveru k jakýmkoliv účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto pravidlům. Jedná se zejména o porušování autorských práv u notových zápisů a jejich vlastní interpretaci bez svolení nositele autorských práv.

Provozovatel prohlašuje, že registrací nedochází ke zpracování osobních údajů poskytnutých uživatelem a zavazuje se chránit veškeré tyto údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.